بورس ۱۱ هزار واحد صعود کرد

شاخص کل فرابورس نیز با ۱۵۱ واحد صعود رقم ۲۰ هزار و ۹۰۸ واحد را ثبت کرد.

روند صعودی در بازار سرمایه همچنان ادامه دارد و شاخص کل بورس امروز بیش از ۱۱ هزار واحد افزایش یافت.

پتروشیمی زاگرس، پلیمر آریاساسول، پتروشیمی تندگویان، صنعتی مینو، بانک دی و آهن و فولاد غدیر ایرانیان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و بیمه پاسارگاد نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

در این بازار ۴۱۵ هزار معامله انجام شد که ۲۲۱۸ میلیارد ریال ارزش داشت.

سرمایه گذاری تامین اجتماعی، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت تهران، فولاد مبارکه اصفهان و معدنی و صنعتی گل گهر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل پتروشیمی پردیس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.

به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس امروز با ۱۱ هزار و ۶۷۸ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۶۴۶ هزار واحد افزایش یافت. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۳۹۶۲ واحد صعود کرد و در رقم ۴۹۶ هزار و ۴۰۱ واحد ایستاد.

در این بازار ۷۷۲ هزار معامله به ارزش ۱۰۱ هزار و ۴۸۸ میلیارد ریال انجام شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401101912420/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF