بهره برداری از چند پروژه آبرسانی در بخش احمدآباد مشهد


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401112721012/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AFظهر امروز، پنجشنبه ۲۷ بهمن ماه چند پروژه آبرسانی با اعتبار ۱۷۶ میلیارد ریال در بخش احمدآباد با حضور مجید آقازاده حبشی، معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور، سیداحسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای اسلامی، فرماندار مشهد و جمعی از مسئولان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.