بهره برداری از چند پروژه آبرسانی در بخش احمدآباد مشهد

ظهر امروز، پنجشنبه ۲۷ بهمن ماه چند پروژه آبرسانی با اعتبار ۱۷۶ میلیارد ریال در بخش احمدآباد با حضور مجید آقازاده حبشی، معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور، سیداحسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای اسلامی، فرماندار مشهد و جمعی از مسئولان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401112721012/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF