بهره برداری از شهرک‌های خورشیدی آغاز شده است


مشهد-ایرنا- مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: با همکاری ساتبا(سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق)، مکان‌یابی شهرکهای خورشیدی در برخی استان‌ها انجام گرفت که تعدادی از آنها به مرحله بهره برداری رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977235/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA