بهره‌گیری از توانمندی شرکت‌های دانش بنیان در تولید محصولات با ارزش افزوده بالا


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حوزه محصولات فولادی با بهره‌گیری از دانش روز و شرکت‌های دانش بنیان، می‌توان محصولات با ارزش افزوده بالا بیشتر تولید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960184/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7