بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌ها و بخش خصوصی در فعالیت‌های وزارت صمت


تهران- ایرنا- سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: باید از ظرفیت و توانمندی بالای انجمن‌های مختلف در مباحث کاری وزارتخانه استفاده کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85107712/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA