بهترین ماه برای فروش خودروهای برقی

داده‌ها نشان داد که ثبت‌نام خودروهای جدید در بریتانیا و در ماه مارس برای هشتمین ماه متوالی افزایش داشت و رشدی ۱۸.۲ درصدی را نسبت به سال قبل به ثبت رساند و همچنین بهترین ماه را برای فروش خودروهای برقی ثبت کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، انجمن سازندگان و بازرگانان موتور (SMMT) در بریتانیا اعلام کرد که ثبت‌نام خودروهای جدید با کاهش مشکلات زنجیره تامین به ۲۸۷ هزار و ۸۲۵ دستگاه افزایش یافت و سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ را به قوی‌ترین دوره سه ماهه از سال ۲۰۱۹ تبدیل کرد.

فروش خودروهای برقی به رکورد ماهانه ۴۶ هزار و ۶۲۶ دستگاه رسید که رشد ۱۸.۶ درصدی نسبت به سال گذشته را داشت.

بهترین ماه برای فروش خودروهای برقی

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011607243/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C