بن سلمان: عربستان نقش پیشرو در ثبات بازار انرژی دارد

ولیعهد عربستان تصریح کرد: هدف دولت در بودجه سال ۲۰۲۳ اولویت‌بندی هزینه پروژه های سرمایه‌ای طبق استراتژی‌های منطقه‌ای و هر بخش بوده که همسو با اهداف چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان و رویکردهای ملی است. عربستان به اجرای برنامه ها و پروژه های اقتصادی و اجتماعی دارای بهره وری اقتصادی و اجتماعی و حمایت از تنوع اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی ادامه می‌دهد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان اشاره کرد که موفقیت دولت در مقابله با خطرات ناشی از تغییرات ژئوپلیتیکی و کاهش اثرات اقتصادی و اجتماعی آن، قدرت اقتصاد این کشور را در مواجهه با چالش‌های فوق العاده اثبات می‌کند.

وی همچنین تاکید کرد که مازاد بودجه به منظور تقویت ذخایر دولت، حمایت از صندوق‌های ملی و تقویت موقعیت مالی عربستان برای افزایش ظرفیت‌های خود در رویارویی با بحران‌های جهانی است.

بن سلمان اظهار داشت: بهبود اقتصادی، ابتکارعمل‌ها، سیاست‌های کنترل مالی و توسعه و کارآمدی مدیریت مالی عمومی در تحقق مازاد بودجه سهیم بود و در عین حال دستیابی به اهداف اصلی چشم‌انداز را حفظ کرد. پیش‌بینی می‌شود این مازاد به ۲.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ برسد.

ولیعهد سعودی تاکید کرد، عربستان نقش پیشتازانه‌ای در ثبات بازار انرژی دارد که در راستای تلاش این کشور برای مشارکت در تقویت اقتصاد داخلی و جهانی است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401091711307/%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

بن سلمان خاطرنشان کرد: امکان تسریع در اجرای برخی از برنامه ها و پروژه های راهبردی دارای اولویت در دست بررسی است.

کابینه عربستان عصر روز چهارشنبه بودجه عمومی دولت سعودی در سال مالی ۲۰۲۳ را تصویب کرد.

وی اظهار داشت، روند تحول اقتصادی که دولت سعودی در پیش گرفته ادامه دارد و نتایج مثبتی که تاکنون به دست آمده بر موفقیت اصلاحات اقتصادی و مالی در جهت ارتقای رشد اقتصادی همه جانبه صحه می‌گذارد.