برگزاری دوره‌های آموزشی گوهرتراشی در ۲۳ استان طی سال ۱۴۰۱


تهران- ایرنا- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با همکاری سازمان فنی و حرفه ای کشور دوره‌های آموزشی گوهرتراشی برای ۵۶۰ نفر از علاقه‌مندان را در ۲۳ استان طی سال ۱۴۰۱ برگزار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076603/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1