برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی نویدبخش آینده بهتر اقتصادی است


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران از رشد ۱۷.۷ درصدی صادرات غیرنفتی در ۱۰ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: برگزاری دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نویدبخش آینده بهتر اقتصادی و تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053221/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C