برنامه نجات کامل باغ‌موزه‌ای ۱۳۰ ساله در کرمان


کرمان- ایرنا- استاندار کرمان می‌گوید کاربری اصلی شرکت فرش کرمان باید حفظ و در عین حال، احیا شود؛ همچنین تمامی مراحل تبدیل آن به باغ موزه باید به طور کامل به مرحله بهره برداری برسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057116/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86