برنامه مهار تورم و رشد تولید امروز منتشر می‌شود/ رشد تولید با حکمرانی نوین و مشارکت مردم


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه برنامه مهار تورم و رشد تولید امروز منتشر می‌شود، گفت: انتشار برنامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارتخانه در بستر سامانه جمع‌سپاری ذی‌نفعان برای دریافت نظرات و بهره‌مندی از نتایج آن، موجب شکل‌گیری حکمرانی نوین با مشارکت مردم می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084522/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7