برنامه عملیاتی سند راهبردی ۱۳ ماده معدنی استراتژیک آماده ابلاغ است


تهران- ایرنا- مدیر صنایع معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: برنامه عملیاتی سند راهبردی ۱۳ عنصر استراتژیک تهیه شده و آماده ابلاغ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85006437/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B3-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA