برنامه‌های صندوق کارآفرینی امید در سال ۱۴۰۲

رضایی تامین مالی جمعی را از دیگر اولویت‌های سال جدید برشمرد و گفت: تاکنون ۶۳ میلیارد تومان در این زمینه سرمایه‌گذاری صورت گرفته است و به کلیه شرکت‌هایی که این امکان را داشتند در زمینه تامین مالی جمعی فراخوان دادیم. آن زمان ۱۲ شرکت بودند که ده شرکت شرایط لازم را داشتند و با آنها کار را شروع کردیم.

نعمت‌الله رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سال گذشته روش های تامین مالی صندوق به شکل سنتی بود که در آن تغییراتی ایجاد کردیم و بنا داریم که در سال ۱۴۰۲ روش های تامین مالی خود را متفاوت کنیم.

وی افزود: در صندوق کارآفرینی امید همواره روال به این شکل بود که یک دستگاه منابع بیاورد و صندوق هم منابعی را در کنار آن قرار بدهد و به صورت اهرمی پرداخت تسهیلات را انجام بدهد ولی امسال وارد بازار سرمایه شدیم و به جای صرفا بازار پول به دنبال تاسیس یک صندوق PE رفتیم و آن را عملیاتی کردیم.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با تشریح برنامه‌های سال جدید، تامین مالی جمعی و تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی را از اولویت‌های صندوق برشمرد.

به گفته مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید مراحل ثبت صندوق سرمایه گذاری خصوصی با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و شستا به سرعت درحال انجام است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402010401246/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

وی نسبت سرمایه گذاری صندوق در طرح‌های تأمین مالی جمعی را حدود هشت درصد ذکر کرد و گفت: مابقی ازسوی مردم و خود سرمایه‌گذار تامین می‌شود و طرح‌هایی که راکدند به چرخه تولید برمی گردند.