برنامه‌ریزی بلندمدت در مدیریت کلان کشور نیاز است/لزوم گشودن بازارهای بین‌المللی


تهران- ایرنا- قائم مقام دبیرکل خانه صمت ایران گفت: باید با گشودن بازارها، ظرفیت‌های داخلی را گسترش داده و از قافله به روز کردن ماشین آلات و فناوری‌ها عقب نمانیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035725/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%DA%AF%D8%B4%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C