برنامه‌ریزی ایمیدرو برای توسعه ۵ عنصر حیاتی و راهبردی


تهران- ایرنا- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در راستای توسعه ۱۶ عنصر حیاتی و راهبردی، برنامه‌ریزی برای توسعه پنج عنصر لیتیوم، بیتومین، نیکل، تیتانیوم و کبالت را در سال جاری هدفگذاری کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85144203/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%B5-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C