بررسی وضعیت فروش نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون انرژی

وی در ادامه تاکید کرد: پیرامون وضعیت فروش نفت و فرآورده های نفتی و گاز طبیعی نیز مباحثی مطرح شد. مسئولان وزارت نفت نیز توضیحاتی ارائه کردند. برخی از احکامی که در قوانین دائمی به ویژه قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق تصویب و نهایی شده دیگر نیازی نیست در لایحه بودجه باشد و باید حذف گردد. برخی از احکام هم باید در بودجه به عنوان برش هایی از قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق بیاید.

وی در ادامه اظهار کرد: جلسه امروز کمیسیون نیز وزیر نیرو و معاونین وی حضور یافتند و حوزه نیرو لایحه بودجه سال آتی مورد بررسی قرار گرفت. در این دو نشست کمیسیون احکام لایحه بودجه سال آتی در حوزه انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

مالک شریعتی نیاسر در گفت وگو با ایسنا، ضمن تشریح جزئیات دو جلسه اخیر کمیسیون انرژی مجلس، بیان کرد: کمیسیون انرژی در جلسات روز یکشنبه  و امروز خود به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پرداخت. در جلسه روز یکشنبه کمیسیون وزیر نفت به همراه معاونین خود در جلسه کمیسیون حضور داشتند و در این نشست حوزه نفت و گاز لایحه بودجه سال آتی در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی وصعیت فروش نفت و فرآورده های نفتی و احکام مرتبط با حوزه انرژی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در دو نشست اخیر این کمیسیون خبر داد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تبصره های ۱، بخشی از تبصره ۲، تبصره ۱۴ و تبصره ۱۵ لایحه بودجه ارتباط بیشتری با حوزه انرژی دارد که تبصره ۱ و ۱۴ بیشتر حوزه نفت وگاز و تبصره ۱۵ نیز بیشتر حوزه برق شامل می شود. برخی از احکامی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است با قوانین متناظر آن در قانون بودجه ۱۴۰۱ مقایسه شد. در برخی از موارد نظر کمیسیون این بود که برخی از احکام بودجه ۱۴۰۱ باید در لایحه اضافه شود از جمله احکام انضباطی و نظارتی مجلس مانند شفافیت شرکت های تابعه وزارت نفت و موضوع انضباط مالی در خزانه منابع حاصل از فروش فرآورده های نفتی که در تبصره ۱۴ بودجه سال پیش آمده بود.

وی افزود: ان شاءالله  سعی می‌کنیم در جلسه آتی کمیسیون انرژی این تغییرات را نهایی کنیم. طبق اعلام هیات رئیسه مجلس قرار شد تا جمعه اعضای کمیسیون انرژی پیشنهادات خود را در سامانه ثبت کنند. در جلسه روز یکشنبه کمیسیون انرژی پیشنهادات بررسی خواهد شد. کمیته تلفیق بودجه کمیسیون نیز  که دارای سه عضو منتخب کمیسیون است شنبه جلسه کمیته را تشکیل خواهند داد و پیشنهادات همکاران را بررسی خواهند کرد تا جلسه یکشنبه آتی کمیسیون به بررسی بسته کاملی از پیشنهادات با اولویت بندی بپردازد. ان شاءالله احکامی که برای کمیسیون اولویت بیشتری داشته باشد برای طرح در صحن کمیسیون تلفیق در یکشنبه هفته آینده به تصویب کمیسیون خواهد رسید.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401110403295/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C