برداشت ۲۷۰۰ تن میگوی پرورشی در بوشهر

علی بازدار صبح روز پنجشنبه ۱۷ شهریور اظهار کرد: نیمی از میگوی پرورشی کشور در استان بوشهر به عنوان قطب تولید میگوی پرورشی ایرام تولید می‌شود.

بازدار با پیش‌بینی تولید بیش از ۳۳ هزار تن میگوی پرورشی در سال جاری بیان کرد: تاکنون ۲۷۰۰ تن میگو از ۸۸۰ استخر در سطح ۸۶۳ هکتار اراضی پرورشی استان برداشت شده است.

ایسنا/بوشهر مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: تاکنون ۲۷۰۰ تن میگو از ۸۸۰ استخر در سطح ۸۶۳ هکتار اراضی پرورشی استان برداشت شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401061713274/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B2%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1

وی با اشاره به اینکه بخش عمده میگوی پرورشی تولید شده در استان به خارج از کشور صادر می‌شود، اضافه کرد: برداشت میگو در استان آغاز شده و تا پایان آبان ادامه دارد.

مدیرکل شیلات استان افزود: پرورش میگو در ۶ هزار و ۴۲۷ هکتار اراضی ساحلی استان در قالب ۵۴۴۰ استخر در ۱۲ مرکز پرورشی اجرا شده است.