برخورد قانونی با یک شرکت بازرسی تجهیزات تفریحی در استان تهران

به گزارش روز یکشنبه ایرنا  از روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، عباس نوری با اشاره بر اینکه بازدید مذکور که با همکاری مرکز ملی تایید صلاحیت ایران انجام شد، افزود: به استناد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، سازمان ملی استاندارد و ادارات‌کل استانی می‌توانند از ظرفیت نهادهای بازرسی تایید صلاحیت‌شده از جانب مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، در خصوص بازرسی از کالاها و خدمات استفاده نمایند؛ لذا باید این نهادها، به عنوان بازوهای اجرایی سازمان، علاوه بر صلاحیت فنی از امانت‌داری و صداقت حرفه‌ای نیز برخوردار باشند.

نوری ادامه داد: در صورت احراز تخلف هر یک از نهادهای ارزیابی انطباق، ضمن خاتمه فعالیت متخلفان در استان تهران، مراتب جهت اتخاذ تصمیم در خصوص ادامه فعالیت در سطح کشور و احراز صلاحیت و شایستگی آن نهاد، به مراجع ذی‌ربط انعکاس داده خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84868640/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86دبیر شورای استاندارد استان به تمامی شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های همکار این اداره‌کل اخطار داد: همان گونه که در رابطه با ایمنی و سلامت شهروندان هیچ‌گونه مسامحه‌ای نیست، در برابر تضییع حقوق واحدهای تولیدی و خدماتی نیز این قاعده صادق است.