برخورد قاطع با احتکارکنندگان لاستیک خودرو در خوزستان

وی افزود: با توجه به فرا رسیدن ایام پایانی سال و ضرورت تامین لاستیک خودروهای سواری با قیمت مصوب و پیروی مکاتبات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای تشدید نظارت بر انبارهای لاستیک خودروهای سواری، ضروری است بازرسی از انبارها و مراکز عمده نگهداری و فروش لاستیک خودرو به صورت جدی انجام شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: با توجه به تاکیداتی که در این زمینه وجود دارد باید گزارشی تجمیعی از بازرسی‌ها به وزارت صمت نیز ارسال شود و از این رو بازرسی‌ها در نهایت دقت و به صورت جدی انجام خواهد شد.

حمیدرضا فلاح در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: نظارت بر انبارهای نگهداری لاستیک و اصناف شاغل در این بخش در استان تشدید شده است و به صورت جدی بر نگهداری و توزیع و عرضه این محصول نظارت خواهیم کرد.

فلاح با اشاره به اینکه طرح مبارزه با احتکار و اختفای لاستیک خودرو توسط سازمان حمایت و ادارات صمت در حال انجام است، ادامه داد: با محتکران لاستیک خودرو و متخلفان در این بخش به شدت برخورد خواهد شد.

ایسنا/خوزستان رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان از برخورد قاطع با احتکارکنندگان لاستیک خودرو در استان خبر داد و گفت: نظارت بر انبارهای نگهداری لاستیک و اصناف شاغل در این بخش در استان تشدید شده است.

وی افزود: در این زمینه شناسایی محتکران لاستیک خودرو به صورت جدی در دستور کار بازرسان سازمان صمت خوزستان است و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401122819684/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86