بخش معدن نیازمند سند راهبردی است


تهران- ایرنا- رییس خانه معدن ایران گفت: بخش معدن نیازمند سند راهبردی است تا بتوان بر اساس آن برنامه‌های بلندمدت را در این بخش تعریف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119602/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA