باید خوشه‌های صنعتی در روستاهای خوزستان فعال شوند

استاندار خوزستان گفت: یکی از بهترین مواردی که می تواند در استان به مساله اشتغال کمک کند بحث خوشه های صنعتی است. اینکه روستاهای استان براساس پتانسیلی که دارند یک تولیدکننده شوند به این مساله بسیار کمک خواهند کرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401110201623/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

علی اکبر حسینی محراب در جلسه شورای اشتغال خوزستان که امروز، ۲ بهمن ماه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: مدیرانی که مسئول اشتغال استان هستند باید به اجرای طرح های اشتغالزایی کمک کنند و دستگاه های اجرایی راجع به این طرح ها همفکری داشته باشند.

وی ادامه داد: باید خوشه های صنعتی در روستاهای استان فعال شوند. آموزش اولیه این خوشه ها و حمایت از افراد برای راه اندازی این خوشه ها از مهمترین مسایلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

استاندار خوزستان گفت: هرکدام از فرمانداران در مرحله اول باید ۱۰ روستا را برای اجرای خوشه های صنعتی آماده کنند.

استاندار خوزستان گفت: باید از تجارب مدیران و بازرگانان استان های دیگر برای ورود به بازارهای بین المللی استفاده شود و با شعار دادن هیچ حرکتی تحقق پیدا نمی کند.

حسینی محراب ادامه داد: خوشه های صنعتی سبب می شوند که هزینه ها کم و قدرت رقابت برای حضور در بازارهای کشورهای همسایه مثل عراق و کویت و… ایجاد شود. باید بازار عراق نیاز سنجی شود و براساس نیازی که دارند نسبت به تولید محصولات برای تامین نیازهای آن ها اقدام شود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: راه میانبر برای رسیدن به یک تحرک در استان باز کردن مسیر اتصال اقتصاد استان به اقتصاد بین الملل است. باید موانع اتصال خوزستان به بازارهای هدف از میان برداشته شود.

حسینی ادامه داد: مدیر خوب مدیری است که هم در اتاق خود بنشیند و ارتباطات و ستاد خود را رو به جلو حرکت دهد و هم در میدان باشد. اینکه یک مدیر فقط در میدان باشد و ستاد خود را نداشته باشد و لشکر یک نفره باشند هیچ فایده ای برای نظام اقتصادی استان ندارد.

ایسنا/خوزستان استاندار خوزستان گفت: به منظور حل مساله اشتغال باید خوشه های صنعتی در روستاهای استان فعال شوند.

وی ادامه داد: در بحث ایجاد شغل در خوزستان هم باید بودجه برای هم استانی ها فراهم شود و هم باید زمینه ای فراهم شود تا این پول در جایی هزینه شود تا سودآور باشد.