بانیان تورم کمرشکن کنونی نمک روی زخم مردم نپاشند


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: بانیان تورم کمرشکن کنونی حداقل نمک روی زخم مردم نپاشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105398/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF