بانک مرکزی شرایط واردات خودرو و منشا ارز را تهیه و ابلاغ می‌کند


تهران- ایرنا- بانک مرکزی اعلام‌کرد: شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر «ثبت سفارش» توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام «منشاء ارز» مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096275/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF