بال‌های توسعه گلستان چندوجهی شد/ کشاورزی نمی‌‎تواند همه بار توسعه را به دوش بکشد

وی با تأکید بر اینکه ما در راستای توسعه گلستان صنعت و کشاورزی را کنار یکدیگر قرار دادیم و در ریل گذاری انجام شده هیچ یک از این دو بر یکدیگر ارجحیت ندارد، خاطرنشان کرد: نمی توان گفت صنعت جلوتر از کشاورزیشد یا بالعکس بلکه این دو می توانند همدیگر را با هم ارتقاء دهند.

وی متذکر شد: در برنامه ریزی قبلی تصور می کردند استان گلستان از طریق کشاورزی می تواند به توسعه پایدار برسد لذا همه بار توسعه را به دوش بخش کشاورزی قرار دادند حال آنکه بخش کشاورزی توان تحمل همه این بار را ندارد.

عابدی با بیان اینکه به جای یک بال توسعه می توان چند بال توسعه داشت، تأکید کرد: صنعت نیز می تواند در توسعه بخش کشاورزی بسیار اثرگذار باشد اما کشاورزی از رکن های اصلی توسعه است و در کنار آن سایر بخش ها نیز مهم است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401052921202/%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان با بیان اینکه در برنامه چهارم توسعه به جای تقابل صنعت و کشاورزی تعامل این دو بخش به میان آمد و صنعت نیز به عنوان یکی از ظرفیت های توسعه استان مطرح شد، بیان کرد: با تورق سند ملی توسعه استان گلستان می بینید که محورهای توسعه استان در  چهار بخش کشاورزی، گردشگری، صنعت و استفاده حداکثری از صادرات قرار گرفته و بال های توسعه از یک وجهی به چندوجهی رسیده است.

ایسنا/گلستان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان با اشاره به اینکه بال‌های توسعه استان از یک وجهی به چندوجهی رسیده، گفت: محورهای توسعه استان شامل چهار بخش کشاورزی، گردشگری، صنعت و استفاده حداکثری از صادرات است.

عابدی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه در استان گلستان برشی از شهرستان ها خواهیم داشت، بیان کرد: با بررسی مجموعه برنامه های توسعه استان گلستان در قالب برنامه سوم و چهارم خواهیم دید که در آن مقطع زمانی محور توسعه گلستان، کشاورزی بود و نه تنها صنعت در توسعه جایگاهی نداشت بلکه بین صنعت و کشاورزی تقابل وجود داشت.

قدرت‌الله عابدی با اشاره به برنامه هفتم توسعه به خبرنگار ایسنا گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه را تنظیم و محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم می کند و پس از تأیید معظم‌له در قالب سیاست های برنامه هفتم توسعه به سران قوا ابلاغ می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان تأکید کرد: برای تهیه مقدمات برنامه هفتم توسعه در استان گلستان، احصای راهبردها و سیاست های برنامه ششم توسعه در دستور کار ما قرار گرفت تا با این ساختار ظرفیت های بالفعل توسعه را ارزیابی کنیم و بخشی از مسائل و مشکلات گذشته مجدد مورد بررسی قرار بگیرد که در این راستا مکاتبات با 120 دستگاه اجرایی انجام شده است.

وی با بیان اینکه ارزیابی برنامه ششم توسعه در دستور کار گلستان قرار گرفت، افزود: مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در برنامه هفتم توسعه چارچوبی را تعیین کرد تا از برنامه ششم توسعه ارزیابی داشته باشیم تا میزان تحقق اهداف تعیین و ظرفیت های موجود احصاء شود.