بازگشت ۸۶۰ واحد صنعتی غیرفعال به چرخه تولید

به گزارش ایرنا، «امید قالیباف» در توئیتر نوشت: همچنین رشد سرمایه‌گذاری در واحدهای کوچک و متوسط در یک‌ساله دولت سیزدهم ۵۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

وی افزود: در همین مدت ۷۲ درصد برق بیشتری برای صنعت تامین شده است.

به گزارش ایرنا، رویکرد دولت مردمی سیزدهم در بخش صنعت و تولید، رونق بازار کار و احیای واحدهای تولیدی راکد است. این مهم به عنوان یکی از سرفصل‌های کاری دولت از ابتدای فعالیت خود در دستور کار قرار گرفته تاکنون به نتایج خوبی نیز منتج شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84953966/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%B8%DB%B6%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF