بازگشت ۲ هزار واحد صنعتی راکد کشور به چرخه تولید هدفگذاری شده است

معاون وزیر صمت در ادامه با اشاره به سفر خود به استان خوزستان و شهرستان ایذه با بیان اینکه چهار واحد تولیدی راکد در شهرستان ایذه به چرخه تولید بازگشته است گفت: برای بازگشت به تولید ۲ واحد دیگر نیز اقدام لازم در حال انجام است، هدف این است که همه واحدهای تولیدی که ظرفیت تولید دارند و راکد هستند را به چرخه تولید برگردانیم.

عبداله ایزدپناه ادامه داد: با وجود اینکه ظرفیت بسیار خوبی در منطقه وجود دارد اما در شهرک صنعتی باغملک و ایذه تعداد زیادی از واحدهای تولیدی به دلیل نداشتن سرمایه تعطیل هستند.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اظهار داشت: ایجاد یک ناحیه صنعتی جدید در شهرستان باغملک مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد با همکاری مسئولان شهرستان این ناحیه صنعتی در منطقه ایجاد شود تا شرایط برای کسب و کارهای کوچک در این منطقه فراهم شود.

رسولیان به بازدید خود از شهرک ها و نواحی صنعتی باغملک و ایذه اشاره کرد و گفت: در بازدید از نواحی و شهرک های صنعتی باغملک واحدهایی که در زمینه تولید پلاستیک و لوله فعالیت دارند مسایل و مشکلات آنها بررسی شد.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به منظور بازدید از وضعیت فعالیت واحدهای صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان های ایذه و باغملک به استان خوزستان سفر کرد.

وی گفت: در این مناطق افراد فعال و پر تلاش فعالیت دارند ، برخی واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه هستند و تلاش خواهیم کرد که از محل تبصره ۱۸ و یا سایر منابع اعتبار مورد نیاز این واحدها را تامین کنیم.

در خوزستان ۷۳ شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84951049/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87

رسولیان اظهار داشت: شهرستان باغملک هر چند در بخش صنعت پیشرفت قابل توجهی نداشته اما این شهرستان ظرفیت هایی دارد با بهره گیری از این ظرفیت ها می توان فعالیت های صنعتی را در این منطقه توسعه داد.

نماینده مردم ایذه، باغملک و دزپارت در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در سفر معاون وزیر صمت وضعیت فعالیت صنایع و وضعیت بیکاری و نبود اشتغال به ویژه در حوزه صنعت در این منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه برخی شهرک های صنعتی کشور با مشکل زیر ساخت مواجه هستند ادامه داد: امسال ۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد زیر ساخت در شهرک های صنعتی پیش بینی شده تا در این زمینه اقدامات موثری در شهرک های صنعتی صورت گیرد.

نماینده مردم ایذه، باغملک و دزپارت در مجلس شورای اسلامی افزود: نرخ بیکاری شهرستان باغملک بی سابقه است و جوانان تحصیل کرده زیادی در این شهرستان بیکار هستند به همین منظور اگر سرمایه گذاری بیشتری در نواحی صنعتی این منطقه صورت گیرد می توان برای اشتغال جوانان کارهای موثری انجام داد.

به گزارش خبرنگار ایرنا علی رسولیان چهارشنبه در حاشیه بازدید از ناحیه صنعتی باغملک با بیان اینکه تاکنون بیش از ۸۶۰ واحد تولیدی راکد در سطح کشور به چرخه تولید برگشته است افزود: رویکرد وزارت صمت ایجاد توازن صنعتی در کشور است تا در مناطق مختلف کشور پروژه های صنعتی توسعه یابد.