بازگشت بیش از ۲ هزار واحد راکد به چرخه تولید در دولت سیزدهم


تهران-ایرنا- مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: از زمان به روی کار آمدن دولت سیزدهم بیش از ۲ هزار واحد تولیدی راکد به چرخه تولید بازگردانده شده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985959/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85