بازدید وزیر راه ایران و معاون نخست وزیر آذربایجان از زیرساخت های حمل و نقل آستارا

بازدید وزیر راه ایران و معاون نخست وزیر آذربایجان از زیرساخت های حمل و نقل آستارا

ایسنا/گیلان وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان، از زیرساخت های حمل و نقل زمینی و ریلی شهرستان مرزی بندر آستارا در شمال غربی استان گیلان بازدید کردند.

بازدید وزیر راه ایران و معاون نخست وزیر آذربایجان از زیرساخت های حمل و نقل آستارا

مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و شاهین مصطفی یف، معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان که به ترتیب ریاست هیئت های ایرانی و آذری کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور را بر عهده دارند، بعد از ظهر امروز 26 تیر از زیرساخت‌های حمل و نقل زمینی و ریلی، پل جدید بتنی اتومبیل رو، مسیر ۱۴۰۰ متری در حال احداث بعد از این پل و در سمت آستارای ایران، بارانداز ریلی آستارا – آستارا و پل فلزی قدیمی بر روی رودخانه مرزی آستارا چای شهرستان مرزی بندر آستارا در شمال غربی استان گیلان بازدید کردند.

بازدید وزیر راه ایران و معاون نخست وزیر آذربایجان از زیرساخت های حمل و نقل آستارا

روسای دو هیئت ایرانی و آذری کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در جریان این بازدیدها بر توسعه همکاری های اقتصادی در حوزه حمل و نقل و تسریع در ادامه پروژه بارانداز ریلی آستارا و همچنین اتصال آزادراه باکو – آستارا – آستارا تاکید کردند.

بازدید وزیر راه ایران و معاون نخست وزیر آذربایجان از زیرساخت های حمل و نقل آستارا

بازدید وزیر راه ایران و معاون نخست وزیر آذربایجان از زیرساخت های حمل و نقل آستارا

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402042617043/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C