بازدید معاون وزیر صمت از پروژه‌های عمرانی شهرک صنعتی شماره یک آبادان

وی همچنین از پروژه روشنایی معابر این شهرک و تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آبادان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت دیگر پروژه های عمرانی فعال در این شهرک قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، پروژه بهسازی معابر شهرک صنعتی شماره یک آبادان به طول ۱۸ کیلومتر و با اعتبار ۴۸ میلیارد تومان یکی از پروژه هایی است که از آن بازدید شد.

ایسنا/خوزستان معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از پروژه های عمرانی شهرک صنعتی شماره یک آبادان بازدید کرد.

علی مهدی پور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان، نماینده های مجلس، معاون اقتصادی استانداری خوزستان و جمعی دیگر از مدیران شهرستان در این بازدیدها علی رسولیان معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران را همراهی کردند.

علی رسولیان امروز، ۲۷ مردادماه در سفر یک روزه خود به خوزستان از پروژه های عمرانی در حال اجرا در شهرک صنعتی شماره یک آبادان بازدید کرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401052719713/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C%DA%A9