بازدید علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو از برخی پروژه‌های آب و برق استان البرز

علی اکبر محرابیان روز پنجشنبه ۲۹ تیرماه با هدف آغاز عملیات اجرایی، بهره‌برداری و بازدید از برخی پروژه‌های آب و برق وارد استان البرز شد. عملیات اجرایی تصفیه‌خانه آب شماره ۳ کرج با ظرفیت ۵۷۰ لیتر برثانیه، بهره‌برداری از مدول (بخش) سوم تصفیه‌خانه شماره ۲ کرج با ظرفیت ۵۰۰ لیتر بر ثانیه، بهره‌برداری از مخازن ذخیره آب با ظرفیت ۱۸ هزار و ۵۰۰ مترمکعب، حفر و تجهیز و مهندسی مجدد ۶۵ حلقه چاه و خطوط انتقال و توزیع اصلی با افزایش تولید ۳۰۰ لیتر در ثانیه و همچنین بهره‌برداری از فاز اول طرح پست ۴۰۰ به ۶۳ کیلوولت باغستان” برخی از طرح‌هایی است که امروز با حضور وزیر نیرو مورد بهره‌برداری قرار گرفت.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1402042919041/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82