بازدید رییس جمهور از رصدخانه آب و انرژی سازمان آب و برق خوزستان

داشبورد ملی بارش- سطح ملی- آماده رونمایی

داشبورد آب و اقتصاد- سطح استانی- در حال تکمیل

طی چند سال اخیر ۱۲ داشبورد مدیریتی در سطح استانی، حوضه‌ای و ملی تهیه و توسعه داده شده است که  شامل موارد زیر است:

به گزارش ایسنا، در این بازدید علی اکبر محرابیان وزیر نیرو نیز حضور داشت. همچنین نشست مدیران سازمان آب و برق خوزستان با حضور رئیس جمهور و وزیر نیرو برگزار شد.

ایسنا/خوزستان رئیس جمهور امروز هفتم اردیبهشت ماه از رصدخانه آب و انرژی سازمان آب و برق خوزستان بازدید کرد.

داشبورد استقلال آبی- سطح استانی- در حال تکمیل

این رصدخانه در زمان بحران سیلاب و خشکسالی بسیار کاربردی و حائز اهمیت است.

داشبورد مدیریت ریسک خشکسالی- سطح استانی- در حال بهره‌برداری

این مجموعه با استفاده از توان تخصصی کارشناسان خبره در حوزه‌های آب و انرژی، بهره‌گیری از تجهیزات و سخت افزارهای مربوطه و استفاده حداکثری از نرم افزارها و مدل‌های تخصصی، داده‌ها و اطلاعاتی را که توسط شبکه سنجشی که (در بیش از ۳۱۰ نقطه) در محدوده جغرافیایی استان خوزستان و ۸ استان بالادست، تولید می‌شود، پس از صحت‌سنجی در قالب داشبوردهای مدیریتی و سامانه‌های تخصصی نمایش می‌دهد. به طوری که بتوان آخرین وضعیت منابع آب و انرژی را به منظور مدیریت بهینه منابع و مصارف، مدیریت کرد.

داشبورد رفتارنگاری سدها- سطح استانی- در حال تکمیل

به گزارش ایسنا، رصدخانه آب و انرژی با هدف مدیریت بهم پیوسته و دانش محور منابع آب و انرژی جهت ایجاد زمینه پیاده سازی حکمرانی آب و به عنوان پایلوت رصدخانه ملی آب ایران تشکیل شده است.

داشبورد پایش کیفی سطح استانی- در حال تکمیل

داشبوردهای تخصصی و مدیریتی رصدخانه توسط کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان و استفاده از دانش‌بنیان‌ها در ۳ سطح استانی، حوضه‌ای و ملی و در قالب مولفه‌های امنیت آبی تهیه و تولید می‌شود.

داشبورد آب و معیشت- سطح استانی- در حال تکمیل

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402020703747/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

داشبورد مدیریت بهره‌برداری سدها و رودخانه‌ها (سدها و ایستگاه‌ها) سطح استانی- در حال بهره‌برداری

داشبورد ملی رصد و پایش مخازن سدهای کشور- سطح ملی- آماده رونمایی

داشبورد انرژی (نیروگاه‌های برق آبی- اولین داشبورد برق آبی کشور) سطح استانی- در حال بهره‌برداری

داشبورد مدیریت مخازن حوضه کارون بزرگ- سطح حوضه‌ای- در حال بهره‌برداری

داشبورد آبرسانی، سطح استانی- در حال بهره‌برداری