بازتعریف مسیر توسعه پتروشیمی کلید خورد

به گزارش ایسنا، رشید قانعی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مطالعات انجام شده روی برنامه توسعه ای و عملکردی شرکت های بزرگ دنیا مانند باسف، بازل و سابیک نشان می دهد که رویکرد این شرکت ها توسعه حوزه صنایع تکمیلی و پایین دست صنعت پتروشیمی متمرکز شده است، اظهار کرد: اطلاعات به دست آمده در اختیار هلدینگ خلیج فارس قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی خلیج فارس با بیان اینکه مجموعه پترول، برنامه های توسعه ای شرکت های بین المللی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده است، گفت: نتایج این مطالعات اکنون در مرحله امکان سنجی اقتصادی است و در نظر داریم برمحور این مطالعات و با نیازسنجی داخلی و بازارسنجی صادراتی، صنعت پتروشیمی را از حالت خوراک محوری به سمت بازار محوری سوق دهیم.

وی با بیان اینکه یکی از کارهای صورت گرفته تشویق و تسریع حضور شرکت های دانش بنیان در این زنجیره و استفاده حداکثری از توانمندی آنهاست، ادامه داد: به این منظور اخیراً تفاهم نامه ای میان هلدینگ خلیج فارس با معاونت علمی ریاست جمهوری به منظور ارتقای زنجیره ارزش پتروشیمی و با محوریت ایجاد صندوق خطر پذیر حوزه پتروشیمی به امضا رسید. این صندوق از تقویت فعالیت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌کند.

وی افزود: این مطالعات که برای انجام آن زمان قابل توجهی صرف شده است، بر لزوم توسعه صنایع تکمیلی و پایین دستی صنعت پتروشیمی تاکید دارد، گفت: در زمینه تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنعت پتروشیمی و حرکت به سمت توسعه صنایع تکمیلی و پایین دستی اقدامات مهمی انجام شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401111410963/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF

دستیار مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در توسعه صنایع دانش بنیان و پایین دستی پتروشیمی اظهار کرد: همچنین در ۲۴ تا ۲۶ بهمن ماه قرار است که نمایشگاهی با محوریت ساخت داخل در جزیره کیش برگزار شود که مکمل همایش پتروفن آذرماه است.

وی با اشاره به شعار سال و توجه ویژه هلدینگ خلیج فارس به تقویت همکاری ها با دانش بنیان ها و توسعه پایین دستی افزود: نمایشگاه ساخت داخل امسال متفاوت از سال های قبل خواهد بود. چراکه به طور ویژه توسعه پایین دستی صنعت پتروشیمی را مورد توجه قرار داده است. پیش بینی ما این است که در زمینه توسعه صنایع تکمیلی و پایین دستی تفاهم نامه ها و قراردادهای متعددی با دانش بنیان ها در حاشیه نمایشگاه امضا شود.