ایمنی کار جزو خطوط قرمز ایمیدرو در شرکت‌های وابسته و تابعه است


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ایمنی کار را جزو خطوط قرمز ایمیدرو در شرکت‌های وابسته و تابعه برشمرد که باید روزانه از سوی مدیران رصد شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962573/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA