ایسنا – چای ایرانی

بیش از هفتاد درصد از باغات چای ایران در استان گیلان فعال هستند، به حدی که می‌توان گیلان را مرکز تولید چای کشور دانست. امروزه برداشت چای در مزارع بیشتر توسط دستگاه انجام می‌شود و سپس برای فرآوری به کارخانه منتقل می‌شود. با وجود فعالیت کشاورزان شهرهای شمالی به خصوص گیلان برای معرفی بیشتر و شناساندن این محصول صد درصد ایرانی، به نظر می‌رسد چای هنوز جایگاهی که باید در کشور داشته باشد را به دلایل مختلف ندارد و نیاز است برای آن فکری اساسی شود.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1402050201003/%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C