ایرباس آگهی جذب نیروی جهانی منتشر کرد

ایرباس از تلاش برای استخدام بیش از ۱۳هزار نفر در سراسر جهان در سال ۲۰۲۳ برای حمایت از افزایش هواپیماهای تجاری و مقابله با چالش‌های دفاعی، فضایی و هلیکوپترها خبر داد.

به گفته این شرکت، حدود ۷۰۰۰ شغل جدید در سراسر شرکت ایجاد خواهد شد و استخدام‌های جدید از نقشه راه کربن‌زدایی ایرباس حمایت کرده و آینده هوانوردی را آماده می‌کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از اویشن، در استخدام نیروی کار جدید بر پروفایل‌های فنی و تولیدی همچنین مهارت در انرژی‌های جدید، سایبری و دیجیتال تاکید شده است.

ایرباس در حال حاضر بیش از ۱۳۰هزار نفر را در تجارت هوایی خود از سراسر جهان استخدام کرده است.

باریل گفت: بیش از ۹۰۰۰ شغل در اروپا و بقیه در سراسر شبکه جهانی این شرکت خواهد بود و حدود یک سوم از کل استخدام‌ها به فارغ‌التحصیلان اخیر اختصاص خواهد یافت.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401110906357/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

ایرباس اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳ تعداد ۱۳هزار نفر را استخدام می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: ما از افراد با استعداد از سراسر جهان می‌خواهیم که در این سفر به ما بپیوندند تا هوافضای پایدار را به واقعیت تبدیل کنیم و به ما در ساختن فضایی بهتر کمک کنند؛ محل کار متنوع‌تر و فراگیرتر برای همه کارمندان ما وجود دارد.

به گفته تیری باریل، مدیر منابع انسانی ایرباس، اقدام استخدام مشابهی در سال ۲۰۲۲ موفقیت‌آمیز بود و بیش از ۱۳هزار کارمند جدید را وارد این شرکت هواپیمایی کرد. پس از موفقیت در استخدام طی سال گذشته، بیش از ۱۳هزار کارمند را دوباره در سال ۲۰۲۳ استخدام خواهیم کرد.