ایران و روسیه در تدارک امضای موافقت نامه آزاد تجاری + فیلم


مسکو- ایرنا- معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در تدارک امضای مواففت نامه آزاد تجاری هستند که به ایجاد جذابیت و ارتقای مراودات تجاری دوجانبه منجر خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115278/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85