ایران همچنان دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان است


تهران – ایرنا – از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا پایان ماه مارس، ایران ۷٫۱ میلیون تن فولاد تولید کرده در حالی که ایتالیا در همین مقطع، ۵٫۶ میلیون تن فولاد تولید کرده است. بدین ترتیب در سال ۲۰۲۳ همچنان ایران دهمین تولیدکننده فولاد دنیا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089938/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA