ایران محتاج روابط‌ عمومی اخلاقی است


تهران- ایرنا- نقش روابط عمومی این است که صدای مردم را بشوند، از شنیدن انتقاد لذت ببرد، تحلیل گر و تصمیم ساز باشد و با شفافیت سازمانی و اطلاع رسانی درست و دقیق و به‌موقع، سوء ظن‌ها را برطرف کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114148/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA