ایران صدرنشین «رشد تولید» در بین ۱۰ فولادساز برتر جهان


تهران- ایرنا- مطابق آمار انجمن جهانی فولاد، جمهوری اسلامی ایران در سال میلادی گذشته (۲۰۲۲) با هشت درصد «رشد تولید» فولاد، در جایگاه نخست بین ۱۰ فولادساز برتر جهان قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85015603/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B0-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86