ایران رکورددار رشد تولید خودرو در بین کشورها با تولید بالای یک میلیون خودرو


تهران – ایرنا – آمارهای منتشر شده از میزان تولید خودرو در جهان نشان می‌دهد که بیشترین افزایش تولید در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ در بین کشورها با تولید بیش از یک میلیون خودرو، مربوط به ایران است که رشد ۳۱ درصدی را ثبت کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083633/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9