ایدرو گواهینامه ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ دریافت کرد

به گزارش ایرنا از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، این سازمان با هدف بهبود مستمر کیفیت فرآیند و فعالیت‌های خود با استقرار و پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد بین‌المللیISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ مورد ارزیابی قرار گرفت و توانست گواهینامه‌ مربوطه را از مؤسسه SGS دریافت کند.

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ چگونگی مدیریت بر سازمان برای تأمین نیازمندی‌ها و انتظارات مشتری و الزامات قانونی را در برمی‌گیرد و مستقل از اندازه سازمان و نوع محصول یا خدمت برای همه بنگاه‌ها و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی کاربرد دارد.

در مراسم اعطای گواهینامه ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ «محمدحسین صابر» عضو هیات‌عامل ایدرو با اشاره به نقش توسعه‌ای سازمان، گفت: یکی از ویژگی‌های سازمان‌های توسعه‌ای، پیشرو بودن است و برای پیشرو بودن به اقدام اساسی در حوزه عارضه‌یابی، شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها و داشتن شجاعت و شهامت برای نوآوری و تصمیم‌گیری سریع نیاز است که در نهایت منجر به رضایت مشتری می‌شود.

این استاندارد الزاماتی برای طرح‌ریزی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت سازمان را بیان می‌کند که با تمرکز بر همه فرایندها و فعالیت‌های مؤثر در کسب و کار، حداقل شرایط و تمهیدات لازم برای موفقیت و تعالی سازمان فراهم می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954006/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-ISO%DB%B9%DB%B0%DB%B0%DB%B1-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF