اولین کاهش تورم ۲۰۲۳ در منطقه یورو ثبت شد

بر اساس کشورها، بلژیک، قبرس و هلند به ترتیب با کاهش ۱.۶ درصد، ۱.۴ درصد و ۱.۹ درصد متمایز بودند.

اسلواکی احتمالا افزایش ۲.۷ درصدی را ثبت خواهد کرد.

پیش‌بینی می‌شود که این شاخص به صورت ماهانه ۰.۴ درصد کاهش یابد، اندکی بیشتر از پیش‌بینی‌ها که ۰.۳ درصد کاهش را پیش‌بینی کرده بود.

تورم منطقه یورو در ژانویه ۲۰۲۳ به ۸.۵ درصد کاهش یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، دفتر آمار کمیسیون اروپا، یورواستات در گزارش اولیه خود اعلام کرد که انتظار می‌رود شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده (HICP) به‌طور سالانه در منطقه یورو طی ژانویه به ۸.۵ درصد برسد که کمتر از ۸.۹ درصد پیش‌بینی شده و ۹.۲ درصد ماه قبل است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401111210105/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

همچنین انتظار می‌رود رقم انرژی ۱۷.۲ درصد باشد که بسیار کمتر از ۲۵.۵ درصد در دسامبر است. از این گذشته، غذا و تنباکو  ۱۴.۱ درصد، کالاها و خدمات صنعتی غیر انرژی به ترتیب ۶.۹ درصد و ۴.۲ درصد باشند.