اوضاع صنعتی که دولت سیزدهم تحویل گرفت


تهران- ایرنا- وضعیت صنعت ایران و شاخصی مانند رقابت‌پذیری صنعتی از شروع هزاره جدید میلادی تاکنون ۲ دهه متفاوت را پشت سر گذاشته و اکنون ضرورت اصلاح اشتباهات سیاستی و رفع چالش‌های مدیریتی این حوزه بیش از پیش به چشم می‌آید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85002194/%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA