اورژانس معادن زغال‌سنگ کوهبنان امکانات لازم ندارد


کرمان – ایرنا – نشست بررسی راهکارهای پیشگیری از حوادث در معادن زغال‌سنگ شهرستان کوهبنان در شمال کرمان حامی از کمبود تجهیزات درمانی و ضعف نظارت و قوانین کارفرمایی و کارگری بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85125883/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF