انجمن صنایع لوازم‌خانگی به‌دنبال سازوکار اجرای طرح تولید ۱۵۰‌هزار دستگاه جهیزیه زوجین


تهران- ایرنا- دبیر انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران درباره شایعات مطرح شده درخصوص تامین ۱۵۰ هزار دستگاه جهیزیه ویژه زوجین با تخفیف ۲۰ درصدی به صورت اقساطی، گفت: تولید این تعداد جهیزیه نیازمند الزاماتی همچون تامین مواد اولیه و ارز است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85154387/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1