انتقال کارخانه‌های آلاینده شیراز ؛روند پرشتاب پشم‌شیشه و تعلل روغن نباتی


شیراز-ایرنا-پروژه انتقال کارخانه‌های آلاینده شیراز به خارج از شهر سالهاست در دستور کار قرارگرفته اما این کارخانه‌ها همچنان در گیرودار اجرایی شدن این پروژه هستند؛ مسئولان فارس معتقدند کارخانه پشم‌شیشه اقدامات قابل توجهی برای انتقال انجام داده اما فرآیند جابه‌جایی کارخانه روغن نباتی به خوبی پیش نرفته و مدیران این کارخانه باید سعی و تلاش بیشتری کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127094/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B4%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84