انتقاد قطعه‌سازان از به‌روز نشدن قراردادها با شرکت‌های خودروسازی


تهران- ایرنا- عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: قراردادهای قطعه سازان با شرکت های خودروسازی به صورت مهندسی شده به‌روزرسانی و اصلاح نمی‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103060/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C