انتقاد استاندار، مدیر ایمیدرو را به جنوب کرمان کشاند


جیرفت- ایرنا- چندروز پس از انتقاد استاندار کرمان از عملکرد ایمیدرو در مورد معادن این استان بویژه در جنوب استان، مدیر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) در جنوب این استان حضور یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85017963/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF