امکان راه‌اندازی شهرک‌های صنفی فراهم شد/ لزوم توجه به بحث‌های آموزشی و رشد فناوری


تهران- ایرنا- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران از فراهم شدن امکان راه‌اندازی شهرک‌های صنفی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85150766/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%87%D8%A7%DB%8C