امکان تغییر خودرو در سامانه یکپارچه از ۵ اردیبهشت فراهم می‌شود


سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سه‌شنبه پنجم اردیبهشت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو برای متقاضیانی که نوبت تحویل خودروی آنها سال ۱۴۰۳ اعلام شده است باز می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087453/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF